Visie architectenbureau van den Hoeven

Architectenbureau van den Hoeven ontwerpt vanuit een visie die als basis dient voor een ontwerp passend bij de opdrachtgever(s).

De opbouw van het landschap, de stedenbouwkundige ruimte en de wijze waarop dit in de geschiedenis is ingevuld hebben een directe invloed op ons als mens waar dan ook ter wereld. De juiste interpretatie van het landschap, de stad of het dorp en hun onderlinge relatie vormen de basis voor het verder ontwikkelen van onze omgeving. Gebouwen spelen hierbij uiteraard een grote rol aangezien wij in onze omgeving de gebouwen aanschouwen en vanuit deze gebouwen de omgeving.

De wijze waarop de samenhang tussen het gebouw en zijn omgeving tot stand komt bepaalt naast de sfeer van het gebouw en zijn omgeving ook de sfeer in het gebouw. Deze samenwerking is mede bepalend voor het interieur maar ook voor de constructie en in steeds grotere mate de installaties.

Om een maximale interactie te krijgen tussen de omgeving en het gebouw werkt Architectenbureau van den Hoeven niet alleen van buitenuit maar ook van binnenaf. Op deze wijze ontwikkelt het gebouw zich tijdens het ontwerpproces zonder gebruik te maken van vooropgestelde vormen. Het gebouw zal vanuit zijn interieur en zijn gebruik reageren op zijn omgeving waardoor deze versterkt zal worden. Vanuit deze visie in combinatie met een functioneel programma van eisen, de wensen van de opdrachtgever en het budget ontwikkelt Architectenbureau van den Hoeven een optimaal ontwerp.

lid van BNA